Přijetí

Smutek: přijetí ztráty

Je nutné odstranit konotaci „modifikovatelné události“ ze ztráty a akceptovat nenapravitelnost incidentu reorganizací sebe sama.