Péče

Láska je předem prohraná hra…

Závislost na lásce: zamilování utváří identitu mladých lidí, je považováno za výsledek racionálních činů, vůle ke změně, odloučení od dětství.