Alexithymie a disociace v neepileptických psychogenních krizích - Assisi 2013

Výzkum ověřuje, zda: 1) disociace je prediktorem vývoje PNES; 2) alexithymia zprostředkovává účinky disociace.