Mezikulturní psychologie: Výrazy obličeje nejsou univerzální

Již více než sto let se věří, že všichni lidé vyjadřují základní emoce stejnými výrazy obličeje. Je to opravdu tak?