Seznam „dělat“ nebo „ne“? Umění seznamů a potřeba organizace

Seznamy: užitečné psychologické strategie, které nám pomáhají soustředit se na cíl a nutí nás přemýšlet o nezbytných krocích k jeho dosažení.