Jak vnímání pohledu druhého mění naše chování

Systém detekce pohledu, který je vlastní každému z nás, lze také aktivovat „simulakrem“ lidských očí (např. Plakátem).