Strategie zvládání a optimismus - psychologie

Nejnovější orientace považují coping za proces, který vychází z interakcí, které překračují nebo zpochybňují zdroje subjektu.