Stories of Therapies # 5 - Simone the Obsessive.

PŘÍBĚHY TERAPIE: Sloupec klinických případů psychoterapie od Dr. Roberta Lorenziniho. Případ č. 5 - Simone Obsessive.