Genderové Studie

Rozdíly v osobnosti mezi muži a ženami. Nový způsob jejich měření.

Vzhledem k kontrastu předpovědí odvozených z evoluční teorie a předpovědí založených na hypotéze genderových podobností existuje podle výzkumníků z Turínské univerzity naléhavá potřeba přesných empirických odhadů. Úkol kvantifikovat genderové rozdíly v osobnosti čelí řadě důležitých metodologických výzev a podle autorů předmětného výzkumu všechny dosud provedené studie trpí v různé míře omezeními, která nakonec vedou k systematickému podceňování účinek některých dimenzí