Mezilidské vztahy a smysl pro sounáležitost

Hledání uspokojivých a trvalých mezilidských vztahů vám umožňuje cítit se nedílnou součástí celku a zůstat nezávislý.