Neurovědy

Bazální ganglia - úvod do psychologie

Bazální ganglia prostřednictvím interakcí s mozkovou kůrou přispívají k dobrovolnému pohybu a dalším formám chování, jako jsou kosterně-motorické, okulomotorické, kognitivní a emoční funkce.