Psychiatrie

Stabilizátory nálady: lithium

Uhličitan lithný je jedním ze stabilizátorů nálady, v současné době jedním z nejvíce platných pomůcek pro léčbu a profylaxi manických a hypomanických epizod.