Terapie jako román: klíče ke čtení a interpretaci významů.

Studium osobních příběhů je základním cvičením k vytvoření uceleného obrazu o vlastních zkušenostech a jejich interpretaci.